Polisa privatnosti

Opšte odredbe

Vlasnik website-a saht.rs  je kompanija POLYDUCT doo, sa sedištem u Bačkoj Topoli, Srbija. POLYDUCT doo poštuje Vašu privatnost i posvećeni smo njenom čuvanju. Ova Polisa privatnosti predstavlja način kako se Vaši lični podaci obrađuju i koriste. Na website-u saht.rs prikupljamo mali broj Vaših podataka uz Vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će Vaši podaci u što kraćem periodu biti izbrisani sa sistema. Vaši podaci će biti dostupni zaposlenima i osnivaču Polyduct doo-a, koji su zakonski obavezni da poštuju tajnost ličnih podataka. Polyduct doo prikuplja sledeće podatke od posetilaca sajta, koje oni slobodno dostavljaju preko online kontakt forme: ime i prezime, email adresu, ostale kontakt podatke i sve ostale informacije vezane za pružanje naših usluga i druge informacije vezane za poslovnu saradnju. Polyduct doo prikuplja i podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu,  podatke o browser-u i podatke vezane za domen.

Prikupljanje podataka
Ukoliko koristite website saht.rs prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Polisom privatnosti. Polyduct doo će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste Vi kao naš korisnik dali saglasnost.

Ažuriranje Vaših podataka
Ukoliko želite da tražite pristup ličnim podacima, odnosno njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, kontaktirajte nas na email adresu: office@polyduct.rs.

Otkrivanje podataka
U slučaju eventualne obaveze da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, a na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti, odnosno zabranu o obaveštavanju korisnika. Polyduct doo se obavezuje da Vaše podatke prikupljene kroz Internet forme i kroz email komunikaciju neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Polyduct doo može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj poseta website-a saht.rs), ali pri tome neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili određeni ili odredivi.

Cookies
Website saht.rs koisti ‘cookies-e’ za ograničene svrhe. ‘Cookies’ je deo podataka koji naš website može da Vam pošalje Vašem Internet browser -u. Ukoliko ste zabrinuti za Vašu sigurnost po pitanju ‘Cookies’ tehnologije, uvek možete Vaš Internet browser podesiti da Vas obaveštava po prijemo ‘Cookies-a’ ili da ih u potpunosti odbijete. Google analytics šalje svoje ‘Cookies-e’, na osnovu koje POLYDUCT doo prati posećenost website-a saht.rs.

Linkovi ka drugim sajtovima
Website saht.rs sadrži linkove preka drugim website-ovima. Svaki od navedenih website-ova ima svoju Polisu privatnosti i Uslove korišćenja. Polyduct doo ni na jedan način nije odgovoran za sadržaj na navedenim stranicama.

Društvene mreže
Polyduct doo koristi društvene mreže, pri čemu su svi odnosi vezani za iste određeni Polisama privatnosti, za svaku društvenu mrežu posebno.

Bezbednost podataka
Polyduct doo čini sve što je u njegovoj mogućnosti da podatke koje obrađuje i koristi čuva u bezbednim uslovima, koji su uskladišteni na računarskim sistemima, zaštićeni su šiframa, a pristup imaju samo zaposleni u Polyduct doo.

Promena Polise privatnosti
Polyduct doo zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Polisu privatnosti, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u saht.rs. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ovu Polisu privatnosti, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website saht.rs nakon postavke novije verzije Polise privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ovu Polisu privatnosti, kontaktirajte nas na email adresu: office@polyduct.rs.