POLYDUCT REZERVOARI I PROIZVODI

VODOMERNI ŠAHTOVI

OTVORI ZA ČIŠĆENJE I PRODUŽECI

GRAVITACIONI ŠAHTOVI

CRPNE STANICE ZA OTPADNU VODU

ŠAHTOVI ZA PUMPE I OPREMU

ŠAHTOVI ZA SAKUPLJANJE OTPADNIH VODA

POLJOPRIVREDNI REZERVOARI

TRANSPORTNI REZERVOARI

URAD ZA SAKUPLJANJE KIŠNICE

PODZEMNI REZERVOARI

PLASTIČNE SEPTIČKE JAME

MALI UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PONUDA REZERVOARA I ŠAHTOVA NA NAŠOJ WEB PRODAVNICI

Na SAHT.RS web prodavnici možete naručiti različite rezervoare i šahtove direktno od proizvođača

KATEGORIJE PROIVODA: